Month: September 2014

Verklaring van Onderlinge Afhankelijkheid

agile / manifesto

Verklaring van Onderlinge Afhankelijkheid We verhogen het rendement op investering door – te focussen op het aanhoudend voortbrengen van meerwaarde. leveren betrouwbare resultaten door – klanten te betrekken in geregelde interacties en een gedeelde verantwoordelijkheid. verwachten onzekerheid en beheren dit door – iteraties, anticipatie en aanpassing. ontketenen creativiteit en innovatie door – individuen te herkennen als de ultieme bron van meerwaarde, en een omgeving te creëren waarin zij een verschil kunnen betekenen. verhogen performantie door […]

Manifest voor Deskundigheid in Software Ontwikkeling

agile / manifesto

Manifest voor Deskundigheid in Software Ontwikkeling De lat hoog leggen. Als aspirant Software Deskundigen leggen we de lat hoog voor professionele software ontwikkeling door dit in de praktijk te beoefenen en door anderen te helpen dit te leren. Daarom verkiezen we: Niet enkel werkende software, maar ook deskundig gemaakte software Niet enkel inspelen op verandering, maar ook het aanhoudend voortbrengen van meerwaarde Niet enkel mensen en hun onderlinge interactie, maar ook een gemeenschap van professionelen […]

Principes achter het Agile Manifest

agile / principles

Na een aantal jaren in IT consultancy en participatie in kleine en grote projecten; ben ik toch wel heilig overtuigd van de noodzaak van de Agile principes. Dit zijn de grondbeginselen horende bij het Agile Manifest: 1. Onze hoogste prioriteit is het tevredenstellen van de klant door het vroegtijdig en voortdurend opleveren van waardevolle software. 2. Verwelkom veranderende behoeftes, zelfs laat in het ontwikkelproces. Agile processen benutten verandering tot concurrentievoordeel van de klant. 3. Lever […]

10 redenen waarom een organisatie niet succesvol is in het toepassen van Agile / Scrum

agile

De adoptie van agile principes en een framework (zoals Scrum) in een organisatie is een hele uitdaging. 10 mogelijke redenen waarom een organisatie niet succesvol is in het toepassen van Agile / Scrum: 1. De organisatie begrijpt het probleem niet ten gronde dat men wenst op te lossen met de introductie van Scrum 2. De organisatie heeft onrealistische verwachtingen 3. De organisatie heeft geen strategie of visie 4. Er is geen management ondersteuning 5. De […]