Month: January 2016

Open space

agile

Een “open space” is een format om een bijeenkomst te laten doorgaan. Kenmerkend voor een open space is dat er op voorhand geen agenda bepaald is, en geen specifieke doelstellingen. Een algemeen thema, onderwerp of context is er meestal wel.  Een kader bepaalt de richting, maar is op zich zeker geen beperking voor de onderwerpen die aan bod kunnen komen. Initieel is er dus geen agenda. Een gedetailleerde agenda wordt als contraproductief aanzien. Bij aanvang […]

Kudo cards – Management 3.0

agile / team
Kudo cards

Het is niet alleen leuk om een bedankje te krijgen, het is ook fijn om een bedankje te geven. In een professionele context gebeurt dat vaak te weinig – omwille van verschillende redenen… (de cultuur laat het niet toe, het is niet gebruikelijk, etc.). Nochtans… medewerkers die geapprecieerd worden zijn dubbel zo gemotiveerd! Organisaties en teams moeten evenveel inzetten op intrinsieke motivatie en niet louter extrinsieke motivatie. Hoe kunnen we dit doen?

Lean Startup – Playing Lean

lean startup

Lean Startup Lean Startup is a method, an approach for developing businesses, products or services. The method has been developed and made popular by Eric Ries. In September 2008, Ries first coined the term on his blog, Startup Lessons Learned, in a post titled “The lean startup“. His book “The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses” was published in September 2011.