Month: September 2017

Sociocratie – een inleiding

organisations
Gerard Endenburg

Wat is sociocratie? Sociocratie is een organisatie bestuursvorm die uitgaat van gelijkwaardigheid van individuen. De naam komt van de Latijnse en Griekse woorden socius=medemens en kratein=regeren, en betekent zoveel als de medemens regeert. Sociocratie doet aan ‘democratie’ denken, wat we kennen van onze democratische samenleving, en democratisch verkozen politieke partijen. In een democratie met stemming via meerderheid worden beslissingen en keuzes gemaakt op basis van een meerderheidsstem. Sociocratie is een dynamische organisatie- en besluitvormingsmethode die […]

The Role of the Scrum Master

scrum

I’ve stumble upon this list, and I like it – as it clarifies again a bit the role of the Scrum Master. Source: https://age-of-product.com/70-scrum-master-theses/ Scrum is not a methodology, but a framework. There are no rules that apply to each and every scenario — just practices that have worked before in other organizations. Successful practices of other organizations cannot simply be copied to your own. Every practice requires a particular context to work. You need […]