All posts filed under: agile-lean games

Agile Belgium: Agile games night III at Commagroup (Cronos) 10/09/2015

comment 1
agile-lean games
Agile games backlog

Our agile games backlog for the evening contained: Two rooms and a boom Chocotoff mini games Amoeba Electric Fence Product owner value game Team drawing TDD Concurrent code We’ve played the first 5 games. Two rooms and a boom is a fun group game, in which the bomb (red team) has to kill the president (blue team). The objective of the red team is to kill the president, the purpose of the blue team is […]

Teken touwtje trek – team coördinatie spel

comment 1
agile-lean games
Teken touwtje trek

(article in Dutch) “Teken touwtje trek” is een team coördinatie spel. Het doel is om met meerdere personen gezamenlijk iets te tekenen – zoals je ziet door te trekken aan de touwtjes. Het spel focust op team coördinatie en afspraken en het ‘aanvoelen’ van je teamgenoten. De opdrachten variëren van simpel tot moeilijk, bovendien worden af en toe bepaalde beperkingen ingebouwd. Plezant! Je kan ontdekken hoe een team samenwerkt en communiceert, buiten de “dagdagelijkse” project […]

Product owner value game

comment 1
agile-lean games
product owner value game: refinement on-going

Product owner value game Dit game is ontworpen door Paul Kuijten en Dajo Breddels. De context van de simulatie is om de rol en verantwoordelijkheden van een product owner beter te leren kennen en aan te leren. De simulatie focust zich dus op de backlog. Wat is de rol van een product owner in een organisatie? De product owner is verantwoordelijk voor het maximaliseren van de waarde van het product of service dat gemaakt wordt. De […]

getKanban: board game to learn and experience Kanban (software development)

Leave a comment
agile-lean games / lean
getKanban3: some items deployed

getKanban is a board game, which enables you to learn and practice Kanban in software development. Kanban Kanban is Japanese. “Kan” translates visual and “ban” means card Kanban is a process tool Kanban works as a pull mechanism (as opposite to a push mechanism) Kanban visualizes flow Kanban limits work-in-progress By limiting work-in-progress, bottlenecks in the flow will become visible By visualizing bottlenecks, there’s an opportunity to improve the process flow (to remove the bottlenecks, […]