All posts filed under: manifesto

Agile Manifesto Values add-on for large enterprises

agile / manifesto

We are uncovering better ways of working in large enterprises by doing it and helping others do it. We value: Delighting Customers First over Shareholder Returns First Focusing on Delighting Customers First leads to Shareholder Returns Enterprise-Wide Agility over Agile for Software Development only Optimise for flow, learning and feedback along the whole value stream Empowered Product Teams over Command & Control Role based Work Passing Long live teams with high Alignment, Autonomy and Safety […]

Evolution of the Agile Manifesto

agile / manifesto

Team vision and discipline over individuals and interactions (or processes and tools) Validated learning over working software (or comprehensive documentation) Customer discovery over customer collaboration (or contract negotiation) Initiating change over responding to change (or following a plan)   Source: http://www.startuplessonslearned.com/2010/05/thank-you.html

The BOOTSTART Manifesto

manifesto

The BOOTSTART Manifesto (by Ash Maurya) describes some principles and attentions points for startups and products, based upon lean startup, customer development, running lean. There’s never been a better time to act on your “big idea”. Source: https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*oCONCff8QNhO9dQkYhs0Pw.jpeg

Manifest voor Agile Software Ontwikkeling

agile / manifesto

Manifest voor Agile Software Ontwikkeling Wij laten zien dat er betere manieren zijn om software te ontwikkelen door in de praktijk aan te tonen dat dit werkt en door anderen ermee te helpen. Daarom verkiezen we Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen Werkende software boven allesomvattende documentatie Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen Inspelen op verandering boven het volgen van een plan Hoewel wij waardering hebben voor al hetgeen aan de rechterkant […]

Slacker manifesto

manifesto
quote unquote

“As we all know, a sustainable pace is important for the quality of the end product and the health of the team. Some slack is needed to get your senses together or reflect on the future of the product which allows the team to take better decisions during the course of delivery.” From: “Kanban for skeptics“, by Nick Oostvogels. This made me think about the importance of slack time – it was taken to a […]

Verklaring van Onderlinge Afhankelijkheid

agile / manifesto

Verklaring van Onderlinge Afhankelijkheid We verhogen het rendement op investering door – te focussen op het aanhoudend voortbrengen van meerwaarde. leveren betrouwbare resultaten door – klanten te betrekken in geregelde interacties en een gedeelde verantwoordelijkheid. verwachten onzekerheid en beheren dit door – iteraties, anticipatie en aanpassing. ontketenen creativiteit en innovatie door – individuen te herkennen als de ultieme bron van meerwaarde, en een omgeving te creëren waarin zij een verschil kunnen betekenen. verhogen performantie door […]

Manifest voor Deskundigheid in Software Ontwikkeling

agile / manifesto

Manifest voor Deskundigheid in Software Ontwikkeling De lat hoog leggen. Als aspirant Software Deskundigen leggen we de lat hoog voor professionele software ontwikkeling door dit in de praktijk te beoefenen en door anderen te helpen dit te leren. Daarom verkiezen we: Niet enkel werkende software, maar ook deskundig gemaakte software Niet enkel inspelen op verandering, maar ook het aanhoudend voortbrengen van meerwaarde Niet enkel mensen en hun onderlinge interactie, maar ook een gemeenschap van professionelen […]