All posts filed under: principles

Principes achter het Agile Manifest

agile / principles

Na een aantal jaren in IT consultancy en participatie in kleine en grote projecten; ben ik toch wel heilig overtuigd van de noodzaak van de Agile principes. Dit zijn de grondbeginselen horende bij het Agile Manifest: 1. Onze hoogste prioriteit is het tevredenstellen van de klant door het vroegtijdig en voortdurend opleveren van waardevolle software. 2. Verwelkom veranderende behoeftes, zelfs laat in het ontwikkelproces. Agile processen benutten verandering tot concurrentievoordeel van de klant. 3. Lever […]