All posts filed under: tools & techniques

Plan-Do-Check-Act

continuous improvement / tools & techniques
Plan Do Check Act

Een belangrijk element in een continue verbeteringsproces is een continue cyclus van plannen, uitvoeren, verifiëren en bijstellen. De uitdaging is om deze cyclus herhaaldelijk te blijven uitvoeren, zodat de zin voor kwaliteitsverbetering een continue gegeven wordt. De indeling van deze stappen zijn de stappen zoals aanwezig in de wetenschappelijke methode: het formuleren van een hypothese, het uitvoeren van een experiment, en het evalueren van de resultaten (om de hypothese juist of fout te verklaren). Deze […]

Celebration grid – Management 3.0

agile / tools & techniques

“Insanity is doing something over and over again and expecting a different result.” Insanity is doing something over and over again and expecting a different result. If you evaluate objectively what you’re doing – over and over again – and you’re not satisfied with the output – why would you keep repeating it? Humans are creatures of habit and routine. If you’d like to change something in your routine, you should focus on small and […]

Displaying a sprint planning using a Gantt chart

anti-patterns / tools & techniques

Displaying a sprint planning using a Gantt chart Gantt charts have been invented and developed by Henry Gantt in the 1910s. These charts became more widely used by the US military during the Word War I. Project managers typically use Gantt charts to visualize the project planning, it visually shows the start and end date of tasks, plus any dependencies. A Gantt chart greatly visualizes how project phases or tasks are to be executed in […]

Daily (stand-up) status meeting = GIFTS

agile / scrum / tools & techniques

Daily (stand-up) status meeting = GIFTS Een dagelijkse status meeting maakt inherent deel uit van het Scrum framework. Ook zonder toepassing van Scrum, is een dagelijkse status meeting heel nuttig. Andere benamingen voor de status meeting zijn: “huddle meeting”, of kortweg: “daily”, of “stand-up”. In het Scrum framework is de officiële benaming: “Daily Scrum” De objectieven van een dergelijke dagelijkse meeting zijn het bespreken van: De stand van zaken van het werk Verbetering van het […]

Schneider’s Organisatie cultuur Model

tools & techniques

Schneiders Cultuur Model Schneiders Cultuur Model Definitie van een cultuur: “de manier waarop we werken om succesvol te zijn” Essentieel zijn er 4 basis organisatie culturen: Controle: “We zijn succesvol door het krijgen en behouden van controle” Competentie: “We zijn succesvol door de beste te zijn” (expertise) Cultivatie: “We zijn succesvol door mensen die onze visie uitvoeren” Samenwerking: “We zijn succesvol door samen te werken” Over 2 assen X as: mensen georiënteerd –> tot –> […]

Incrementele Persona’s

lean ux / tools & techniques

Incrementele Persona’s [Definitie Wikipedia] Een persona is een archetype van een gebruiker, ofwel een karakterisering van een bepaald type van gebruiker. Persona’s worden veel gebruikt bij het gebruiksvriendelijk maken van IT-oplossingen, en dan met name van de gebruikersinterface ervan. [Oorsprong] Alan Cooper, was de eerste die er over sprak in zijn boek The Inmates are Running the Asylum. In dat boek werd onder meer besproken hoe persona’s kunnen worden aangemaakt, gebruikt en toegepast. [Inhoud van […]