All posts filed under: continuous improvement

Challenging Sprint Retrospectives

Leave a comment
continuous improvement / scrum

For the readers: A reference for organising retrospectives is the book “Agile Retrospectives – Making Good teams Great”, by Esther Derby & Diana Larsen. They describe the main steps of an agile retrospective. The prime directive of retrospectives has been formulated by Norman Kerth in his book “Project Retrospectives: A Handbook for Team Reviews”. “Regardless of what we discover, we understand and truly believe that everyone did the best job they could, given what they […]

Plan-Do-Check-Act

Leave a comment
continuous improvement / tools & techniques
Plan Do Check Act

Een belangrijk element in een continue verbeteringsproces is een continue cyclus van plannen, uitvoeren, verifiëren en bijstellen. De uitdaging is om deze cyclus herhaaldelijk te blijven uitvoeren, zodat de zin voor kwaliteitsverbetering een continue gegeven wordt. De indeling van deze stappen zijn de stappen zoals aanwezig in de wetenschappelijke methode: het formuleren van een hypothese, het uitvoeren van een experiment, en het evalueren van de resultaten (om de hypothese juist of fout te verklaren). Deze […]