All posts filed under: organisations

Sociocratie – een inleiding

organisations
Gerard Endenburg

Wat is sociocratie? Sociocratie is een organisatie bestuursvorm die uitgaat van gelijkwaardigheid van individuen. De naam komt van de Latijnse en Griekse woorden socius=medemens en kratein=regeren, en betekent zoveel als de medemens regeert. Sociocratie doet aan ‘democratie’ denken, wat we kennen van onze democratische samenleving, en democratisch verkozen politieke partijen. In een democratie met stemming via meerderheid worden beslissingen en keuzes gemaakt op basis van een meerderheidsstem. Sociocratie is een dynamische organisatie- en besluitvormingsmethode die […]

Joy at Work, how to lead

organisations

When given the opportunity to use our ability to reason, make decisions, and take responsibility for our actions, we experience joy at work. The purpose of business is not to maximize profits for shareholders but to steward our resources to serve the world in an economically sustainable way. Attempt to create the most fun workplace in the history of the world. Eliminate management, organization charts, job descriptions, and hourly wages. Fairness means treating everybody differently. […]

Zelfsturing, heelheid en een evolutief doel

organisations

Agile? Overgenomen van: Hadrian’s Agile Wall #Agile, #Holacracy, #Sociocracy, #Teal en #Cyan Organisaties Wanneer we het Agile Manifesto lezen herkennen we, weliswaar op een andere schaal (product teams in plaats van organisaties), veel van de principes die in het boek “Reinventing Organisaties” ook voorkomen: Zelfsturing: “Individuals and interactions over processes and tools” en we hoeven niet uit te leggen dat zelfsturende, liefst multi-functionele teams één van de fundamenten is van agile werken. Heelheid past ook volledig […]