All posts filed under: tools & techniques

Sketchnoting, het visualiseren van informatie – tips & tricks, referenties, workshop

tools & techniques / visual management
the Sketchnote Handbook by Mike Rohde

Sketchnoting is het visualiseren van informatie, het maken van aantekeningen, van een verhaal, terwijl men luistert naar een spreker, of terwijl men een tekst leest. Sketchnoting is een krachtige vorm van expressie, op een heel persoonlijke manier – en laat toe om informatie te verwerken – visueel in plaats van louter tekstueel. Sketchnoting is niet gelijk aan “tekenen”. De bedoeling is net dat sketchnoting voor iedereen toegankelijk en mogelijk is – zonder dat men een […]

Axure tips to create wireframes, prototypes, and user interface specifications

tools & techniques / UX

Axure RP is a wireframing, prototyping, and specification software tool aimed at web and desktop applications. This article descrbies some tips to productively use Axure. Common Axure library (and use of masters) It’s interesting to provide an Axure file containing a repository of commonly used layouts, elements, flows, default dialogs. Make the Axure file available to the team via your document/filesharing tool. Authors of wireframes can use these elements to compose their wireframes / prototype. […]