All posts tagged: agile

What is an agile coach?

coaching
Agile coach

The true value of coaching, however, is to build the capability of the existing team. Rather than making choices for the team, the coach provides guidance about the choices available, perhaps making recommendations, and encouraging them to consider the options and choose their actions. The coach teaches the team about techniques or tools that increase their available choices. The coach offers observations about the team’s activities, and helps the team make it’s own observations and […]

Scrum Scaled for Large Projects and Organizational Initiatives

scrum

Ken Schwaber’s point of view on scaling Scrum. With a smile I’ve read Ken’s comment: “Lately, we have watched with amusement and then growing concern as the methodologists have rolled megaprocesses they assert are the silver-bullets to scaling.” Growing concern, I must concur. As well, I experience how organisations are struggling and seeking how to scale scrum. Recently, Gunther presented the issue at #atbru (Agile tour Brussels) in his talk “Empirical management explored”. My observations: […]

Schneider’s Organisatie cultuur Model

tools & techniques

Schneiders Cultuur Model Schneiders Cultuur Model Definitie van een cultuur: “de manier waarop we werken om succesvol te zijn” Essentieel zijn er 4 basis organisatie culturen: Controle: “We zijn succesvol door het krijgen en behouden van controle” Competentie: “We zijn succesvol door de beste te zijn” (expertise) Cultivatie: “We zijn succesvol door mensen die onze visie uitvoeren” Samenwerking: “We zijn succesvol door samen te werken” Over 2 assen X as: mensen georiënteerd –> tot –> […]

Incrementele Persona’s

lean ux / tools & techniques

Incrementele Persona’s [Definitie Wikipedia] Een persona is een archetype van een gebruiker, ofwel een karakterisering van een bepaald type van gebruiker. Persona’s worden veel gebruikt bij het gebruiksvriendelijk maken van IT-oplossingen, en dan met name van de gebruikersinterface ervan. [Oorsprong] Alan Cooper, was de eerste die er over sprak in zijn boek The Inmates are Running the Asylum. In dat boek werd onder meer besproken hoe persona’s kunnen worden aangemaakt, gebruikt en toegepast. [Inhoud van […]