All posts tagged: sociocratie

Sociocratie – een inleiding

organisations
Gerard Endenburg

Wat is sociocratie? Sociocratie is een organisatie bestuursvorm die uitgaat van gelijkwaardigheid van individuen. De naam komt van de Latijnse en Griekse woorden socius=medemens en kratein=regeren, en betekent zoveel als de medemens regeert. Sociocratie doet aan ‘democratie’ denken, wat we kennen van onze democratische samenleving, en democratisch verkozen politieke partijen. In een democratie met stemming via meerderheid worden beslissingen en keuzes gemaakt op basis van een meerderheidsstem. Sociocratie is een dynamische organisatie- en besluitvormingsmethode die […]