All posts tagged: visualize

Sketchnoting, het visualiseren van informatie – tips & tricks, referenties, workshop

tools & techniques / visual management
the Sketchnote Handbook by Mike Rohde

Sketchnoting is het visualiseren van informatie, het maken van aantekeningen, van een verhaal, terwijl men luistert naar een spreker, of terwijl men een tekst leest. Sketchnoting is een krachtige vorm van expressie, op een heel persoonlijke manier – en laat toe om informatie te verwerken – visueel in plaats van louter tekstueel. Sketchnoting is niet gelijk aan “tekenen”. De bedoeling is net dat sketchnoting voor iedereen toegankelijk en mogelijk is – zonder dat men een […]

Displaying a sprint planning using a Gantt chart

anti-patterns / tools & techniques

Displaying a sprint planning using a Gantt chart Gantt charts have been invented and developed by Henry Gantt in the 1910s. These charts became more widely used by the US military during the Word War I. Project managers typically use Gantt charts to visualize the project planning, it visually shows the start and end date of tasks, plus any dependencies. A Gantt chart greatly visualizes how project phases or tasks are to be executed in […]