Verklaring van Onderlinge Afhankelijkheid

Verklaring van Onderlinge Afhankelijkheid

We

  • verhogen het rendement op investering door – te focussen op het aanhoudend voortbrengen van meerwaarde.
  • leveren betrouwbare resultaten door – klanten te betrekken in geregelde interacties en een gedeelde verantwoordelijkheid.
  • verwachten onzekerheid en beheren dit door – iteraties, anticipatie en aanpassing.
  • ontketenen creativiteit en innovatie door – individuen te herkennen als de ultieme bron van meerwaarde, en een omgeving te creëren waarin zij een verschil kunnen betekenen.
  • verhogen performantie door – groepsverantwoordelijkheid voor resultaten en gedeelde verantwoordelijk voor groepseffectiviteit .
  • verbeteren effectiviteit en betrouwbaarheid door – context specifieke strategieën, processen en praktijken.

The “Declaration of Interdependence” for modern (agile/adaptive) (product/project) management

Written 2005: David Anderson, Sanjiv Augustine, Christopher Avery, Alistair Cockburn, Mike Cohn, Doug DeCarlo, Donna Fitzgerald, Jim Highsmith, Ole Jepsen, Lowell Lindstrom, Todd Little, Kent McDonald, Pollyanna Pixton, Preston Smith and Robert Wysocki.

Manifest voor Deskundigheid in Software Ontwikkeling

Manifest voor Deskundigheid in Software Ontwikkeling

De lat hoog leggen.

Als aspirant Software Deskundigen leggen we de lat hoog voor professionele software ontwikkeling door dit in de praktijk te beoefenen en door anderen te helpen dit te leren.

Daarom verkiezen we:

Niet enkel werkende software,

maar ook deskundig gemaakte software

Niet enkel inspelen op verandering,

maar ook het aanhoudend voortbrengen van meerwaarde

Niet enkel mensen en hun onderlinge interactie,

maar ook een gemeenschap van professionelen

Niet enkel samenwerking met de klant,

maar ook een productief partnerschap

Door het vervullen van al hetgeen aan de linkerkant vermeld,
achten we al hetgeen aan de rechterkant onontbeerlijk.

Manifesto for Software Craftsmanship
Ondertekend door Frederik Vannieuwenhuyse, nr. 13418, 01/04/2014

© 2009, the undersigned.
this statement may be freely copied in any form,
but only in its entirety through this notice.

Principes achter het Agile Manifest

Na een aantal jaren in IT consultancy en participatie in kleine en grote projecten; ben ik toch wel heilig overtuigd van de noodzaak van de Agile principes.

Dit zijn de grondbeginselen horende bij het Agile Manifest:

1. Onze hoogste prioriteit is het tevredenstellen van de klant
door het vroegtijdig en voortdurend opleveren van waardevolle software.

2. Verwelkom veranderende behoeftes,
zelfs laat in het ontwikkelproces.
Agile processen benutten verandering
tot concurrentievoordeel van de klant.

3. Lever regelmatig werkende software op.
Liefst iedere paar weken, hooguit iedere paar maanden.

4. Mensen uit de business en ontwikkelaars moeten dagelijks samenwerken
gedurende het gehele project.

5. Bouw projecten rond gemotiveerde individuen.
Geef hen de omgeving en ondersteuning die ze nodig hebben
en vertrouw erop dat ze de klus klaren.

6. De meest efficiënte en effectieve manier om informatie te delen
in en met een ontwikkelteam is door met elkaar te praten.

7. Werkende software is de belangrijkste maat voor voortgang.

8. Agile processen bevorderen constante ontwikkeling.
De opdrachtgevers, ontwikkelaars en gebruikers
moeten een constant tempo eeuwig kunnen volhouden.

9. Voortdurende aandacht voor een hoge technische kwaliteit
en voor een goed ontwerp versterken agility.

10. Eenvoud, de kunst van het maximaliseren
van het werk dat niet gedaan wordt, is essentieel.

11. De beste architecturen, eisen en ontwerpen
komen voort uit zelfsturende teams.

12. Op vaste tijden, onderzoekt het team
hoe het effectiever kan worden
en past vervolgens zijn gedrag daarop aan.

10 redenen waarom een organisatie niet succesvol is in het toepassen van Agile / Scrum

De adoptie van agile principes en een framework (zoals Scrum) in een organisatie is een hele uitdaging.

10 mogelijke redenen waarom een organisatie niet succesvol is in het toepassen van Agile / Scrum:

1. De organisatie begrijpt het probleem niet ten gronde dat men wenst op te lossen met de introductie van Scrum

2. De organisatie heeft onrealistische verwachtingen

3. De organisatie heeft geen strategie of visie

4. Er is geen management ondersteuning

5. De organisatie is niet bereid om effectief te veranderen (cultuur, processen)

6. De teams in de organisatie hebben geen intentie om cross functioneel te werken

7. Er is geen product ownership

8. De organisatie heeft niet voldoende geduld

9. De organisatie is niet bereid om te investeren in training

10. De organisatie denkt dat alle veranderingen door 1 persoon georchestreerd kunnen worden

Thanks to @tirrellpayton