Open space

Een “open space” is een format om een bijeenkomst te laten doorgaan.

Kenmerkend voor een open space is dat er op voorhand geen agenda bepaald is, en geen specifieke doelstellingen. Een algemeen thema, onderwerp of context is er meestal wel.  Een kader bepaalt de richting, maar is op zich zeker geen beperking voor de onderwerpen die aan bod kunnen komen. Initieel is er dus geen agenda. Een gedetailleerde agenda wordt als contraproductief aanzien. Bij aanvang kan iedereen wel een onderwerp suggereren.

Een open space kan men toepassen voor verschillende soorten bijeenkomsten: tijdens een conferentie, een congres, community evenement, eigenlijk voor gelijk welke meeting –  zowel in een professionele of niet-professionele context.

De mogelijkheid om een open space te organiseren is er altijd, maar veel zal afhangen van de cultuur. Sommigen doen soms smalend over “meetings zonder agenda”, echter onder de juiste condities is het een krachtige techniek voor samenwerking en discussie.

Harrison Owen beschreef begin jaren 1980 de “Open space” technologie.

Hoe een open space organiseren?

Continue reading →

Lean Startup – Playing Lean

Lean Startup

Lean Startup is a method for developing businesses, products, or services. The technique has been developed and made famous by Eric Ries. In September 2008, Ries first coined the term on his blog, Startup Lessons Learned, in “The Lean Startup“. His book “The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses” was published in September 2011.

Continue reading →