In Scrum zijn er geen business analisten!

In Scrum zijn er geen business analisten!

Hmm. Toch wel.

In Scrum bestaat de “rol” business analist niet, en  ook geen andere typische IT project rollen zoals functioneel analist, technisch analist, architect, systeembeheerder, project manager, …

Het Scrum framework definieert 3 rollen:

  • Product eigenaar
  • Ontwikkelaars (het team)
  • Scrum master

Het “ontwikkel” team omvat alle individuen met alle vaardigheden en expertises om het product te “ontwikkelen”. In feite kunnen we dit ook het “product” team heten, de term “ontwikkelaar” neigt teveel om enkel (software) ontwikkelaars aan te spreken.

Het team oefent dus alle vaardigheden en expertises uit om tot een succesvolle ontwikkeling van het product te komen. Het team is in principe cross-functioneel en een teamlid hoeft zich niet te beperken tot een bepaalde rol of activiteit. Volgens de nood en planning kan elk teamlid een bepaalde activiteit uitoefenen… analyse, design, ontwikkeling, testing, planning, project administratie, … . We moedigen dit aan in een cross-functioneel team zodat teamleden van elkaar kunnen leren en kennis gedeeld / verrijkt wordt.

“Business analyse” omvat uiteraard meerdere vaardigheden en een analist is actief op vele terreinen: marketing & communicatie, business, functioneel, technisch, … . De business analist heeft typisch vaardigheden om de vertaalslag te maken tussen marketing en technische mensen.

Agile en analyse?

Als “business analist” vervullen we de facto meerdere taken. Een agile analist zou men kunnen omschrijven als:

Een agile analist combineert business, functionele, techische analyse en acceptatie testen. De agile analist streeft naar transparantie in communicatie en het gehele project, werkt in korte iteraties en is continue op zoek naar feedback. De agile analist creëert samen met de product eigenaar en de andere teamleden een visie en bouwt mee aan het product, iteratie na iteratie.

Bron: volledig artikel (scrumalliance.org)