Manifest voor Deskundigheid in Software Ontwikkeling

Manifest voor Deskundigheid in Software Ontwikkeling

De lat hoog leggen.

Als aspirant Software Deskundigen leggen we de lat hoog voor professionele software ontwikkeling door dit in de praktijk te beoefenen en door anderen te helpen dit te leren.

Daarom verkiezen we:

Niet enkel werkende software,

maar ook deskundig gemaakte software

Niet enkel inspelen op verandering,

maar ook het aanhoudend voortbrengen van meerwaarde

Niet enkel mensen en hun onderlinge interactie,

maar ook een gemeenschap van professionelen

Niet enkel samenwerking met de klant,

maar ook een productief partnerschap

Door het vervullen van al hetgeen aan de linkerkant vermeld,
achten we al hetgeen aan de rechterkant onontbeerlijk.

Manifesto for Software Craftsmanship
Ondertekend door Frederik Vannieuwenhuyse, nr. 13418, 01/04/2014

© 2009, the undersigned.
this statement may be freely copied in any form,
but only in its entirety through this notice.