Recruitment met Lego blokjes

Dat Lego (razend) populair is bij mensen van alle leeftijden, is nogmaals geïllustreerd. Dat Lego heel nuttig kan zijn op verschillende wijzen is ook nogmaals geïllustreerd! 🙂

Heel veel mensen hebben in hun kindertijd met Lego gespeeld (en jawel ik ook!). En heel veel mensen hebben nog een grote verzameling Lego bewaard voor de volgende generatie (nogmaals schuldig). Maar naast het plezier bij kinderen, is er ook een aanpak om Lego te gebruiken voor allerlei doeleinden: educationeel, teambuilding, en ook … recruiting!

(ter info: er bestaat in Lego een reeks speciale blokjes, genaamd “Lego Serious Play“, specifiek voor facilitatie in groepen).

De opzet van deze oefening is een sollicitatie gesprek waarbij de kandidaat iets moet bouwen met Lego blokjes. Het idee is dat tijdens deze oefeningen de “interviewers” de persoonlijkheid, de manier van werken, de manier van communiceren kunnen ontdekken van de kandidaat.

In deze oefening was de opdracht:

  • bouwen van een auto
  • bouwen van een garage
  • bouwen van een terras

Hoe reageert de kandidaat op veranderingen tijdens het bouwen? Wat voor soort vragen stelt de kandidaat? Hoe verloopt de communicatie? Is de kandidaat open voor verbeteringen? Denkt de kandidaat hier zelf over na?

Het is belangrijk om een veilige omgeving te creëren, waarbij benadrukt wordt dat het doel op zich NIET is om een perfect “resultaat” op te leveren, maar dat we vooral tot inzicht willen komen in de manier van aanpak en werken van de kandidaat.

Varianten zijn mogelijk:

  • De kandidaat laten samenwerken met bestaande leden van een team
  • Variatie in opdrachten…
  • etc

Met dank aan Marc Vandyck van Equalminds voor het organiseren van deze sessie.