Plan Do Check Act

Plan-Do-Check-Act

Een belangrijk element in een continue verbeteringsproces is een continue cyclus van plannen, uitvoeren, verifiëren en bijstellen. De uitdaging is om deze cyclus herhaaldelijk te blijven uitvoeren, zodat de zin voor kwaliteitsverbetering een continue gegeven wordt.

De indeling van deze stappen zijn de stappen zoals aanwezig in de wetenschappelijke methode: het formuleren van een hypothese, het uitvoeren van een experiment, en het evalueren van de resultaten (om de hypothese juist of fout te verklaren). Deze Plan – Do – Check – Act cyclus (PDCA) is gekend als de kwaliteitscirkel van Deming. PDCA vormt de basis voor continue verbetering en is een element van lean productie.

Scrum als ontwikkelingsraamwerk voor complexe producten heeft zijn origine in lean productie (lean thinking). Het artikel (The New New Product Development Game) spreekt over “incrementele verbeteringen”.

Hoe “Plan – Do – Check – Act” zichtbaar maken in een team?

Inspect & adapt

Plan – Do – Check – Act is aanwezig in Scrum en het doel van een Scrum team is om zich continue te verbeteren wat betreft product en proces. In Scrum wordt dit ook wel de “inspect & adapt” cyclus genoemd: het inspecteren van artefacten (zoals een opgeleverd product increment), het inspecteren van het proces, tools, relaties en interacties tussen teamleden.

Inspect & ignore

Wat sarcastisch, noemen we dit soms ook wel “inspect & ignore”. Dit komt voor wanneer teams wel de oefening doen om na te gaan wat er goed of fout gaat met hun werking, maar geen concrete verbeteractie uitvoeren en dit op systematische wijze.

PDCA visualisatie oefening

(met dank aan Kris Philippaerts voor deze oefening)

In deze oefening is het doel om de PDCA cyclus in kaart te brengen (visualiseren op een groot bord leent zich hier het beste toe) voor verschillende elementen:

  • product “business” requirements (“wat” we gaan bouwen) (dit is eerder op korte termijn)
  • lange termijn visie
  • technische realisatie
  • planning & budget
  • team dynamiek

Als je de oefening in een Scrum team doet is het opportuun om na te gaan welke van de elementen gedefinieerd zijn in het Scrum framework en welke niet. Dat helpt het team om zich te realiseren dat niet alles expliciet aanwezig is in Scrum, het is een raamwerk waar je weloverwogen proces elementen aan toevoegt.

Template voor de oefening: voor elke stap (Plan, Do, Check, Act) bekijk je:

  • tijdens welk event (activiteit) gebeurt de stap
  • wat is de output
  • en wie is degene die de output creëert

De eenvoudigste om te beginnen is “wat” we gaan bouwen (product “business requirements”), omdat dit relatief snel ingevuld is voor een Scrum team (de Plan, Do, Check, Act stappen zijn expliciet aanwezig in Scrum).

pdca-exercise1

Plan-Do-Check-Act voor “product requirements”

pdca-exercise2

Plan-Do-Check-Act voor “product requirements” in Scrum

Een volgende iteratie van de oefening is om dit ook in te vullen voor andere aspecten, bv. lange termijnvisie en planning & budget. De template is eenvoudig en je doet de oefening in 2 stappen:

  • definieer wat er bestaat in de huidige situatie (ga ook na hoe je omgaat met “ad hoc” veranderingen)
  • definieer wat er ontbreekt
pdca-exercise3

Plan-Do-Check-Act template

Op deze manier kan je toewerken naar het vervolledigen van een “inspect & adapt” (PDCA)  effectief als een cyclus gebeurt ipv éénmalig of zonder verbeteringsacties.

Een algemene aanbeveling is om veranderingen voor verbetering kleinschalig en gelimiteerd te houden, zodat je kans hebt om effectief soms iets “nieuws” uit te proberen en te experimenteren.

PDCA image: Door Karn-b – Karn G. Bulsuk (http://www.bulsuk.com). Originally published at http://www.bulsuk.com/2009/02/taking-first-step-with-pdca.html – Eigen werk. Originally developed for Taking the First Step with PDCA, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5236801