All posts filed under “continuous improvement

comment 0

Plan-Do-Check-Act

Een belangrijk element in een continue verbeteringsproces is een continue cyclus van plannen, uitvoeren, verifiëren en bijstellen. De uitdaging is om deze cyclus herhaaldelijk te blijven uitvoeren, zodat de zin voor kwaliteitsverbetering een continue gegeven wordt. De indeling van deze stappen zijn de stappen zoals… Read More