Scrum Day Europe 2017

Scrum Day Europe 2017 (Amsterdam)

Scrum Day Europe in Amsterdam wordt georganiseerd door scrum.org en Prowareness. Gunther Verheyen en Ken Schwaber initieerden het event in 2012. Anno 2017 op Scrum Day Europe wordt scrum.org vertegenwoordigd door Dave West (product owner bij scrum.org). De conferentie gaat door in het Pakhuis “De Zwijger” aan de kade. Het publiek bestaat vnl. Uit Nederlandse scrum.org  community leden, ik zelf een van de weinige (of enige) Belgische aanwezigen. Er was vooral een leuke sfeer, gezellige bedoening. Ik ontmoette er heel wat vrienden (PSTs) uit Nederland, zowel Ron Eringa, Barry Overeem, Christiaan Verwijs, Dajo Breddels, maar ook Johannes Schartau en Sergey Kotlov.

De conferentie bestaat zowel uit talks (sprekers op het podium) als meer interactieve workshops. Ikzelf mocht een talk geven over “create products with impact” – dat was opnieuw een leerrijke ervaring. (Alhoewel eerlijk gezegd ik ook graag interactieve “training from the back of the room” workshops geef).

Een impressie van de sessies

Keynote door Dave West

(achterna bekeken, want door file kwam ik te laat toe in Amsterdam :p)

Dave West over software delivery in de “super nova”

Een klassieke toch interessante talk over de spanning tussen Scrum (en de voorwaarden om een omgeving te creëren waarin Scrum kan floreren) en traditionele organisaties.

Barry Overeem : 8 stances van een Scrum Master

Meer dan een talk, maar een interactieve sessie op het hoofdpodium. Slides met mooie sketches van een Scrum Master in zijn (haar) verschillende houdingen.

The 8 stances of a Scrum Master

De Scrum Master heeft volgende 8 (maar daarom niet daartoe gelimiteerd) houdingen:

  1. Servant leader
  2. Coach
  3. Facilitator
  4. Teacher
  5. Mentor
  6. Manager
  7. Impediment remover
  8. Change agent

http://www.barryovereem.com/the-8-stances-of-a-scrum-master/

Dave West over ScrumOps

ScrumOps is de samenvoeging van Scrum en Ops. In de IT wereld is er een stroming genaamd “DevOps”, de origine van DevOps is in agile – een term in 2008 benoemd door onder andere Patrick Dubois, toen met op de Agile conferentie de problematiek bespraken over IT infrastructuur en deployment in agile teams. DevOps is gegroeid tot een ganse stroming (en een mindset).

ScrumOps is het initiatief van scrum.org om Scrum en DevOps (terug) samen te brengen. Vanuit Scrum oogpunt maakt deployment deel uit van de sprint, aangezien we elke sprint potentieel releasable software (product increment) willen bereiken.

vb. Een potentieel ‘shippable” product increment dat niet effectief – volgens keuze van de product owner – ter beschikking kan gesteld worden aan een eindgebruiker zonder bijkomend werk op het einde van de sprint – is niet volgens het doel van Scrum! Dus ja, DevOps = Scrum = Agile.

De presentatie van Dave West vermeld details over Scrum en Devops, onderstreept het belang van communities (of practice) en de competenties noodzakelijk voor Scrum & DevOps.

Scrum as a result, not a solution

Leon Bedaux sprak in zijn talk over de tactiek toegepast in een klassieke telecom organisatie om deze te veranderen tot een meer agile werkwijze. Interessant, de tactiek was om 1/ de juiste mensen met juiste competenties aan te trekken en 2/ het initiatief om tot een nieuwe werkwijze te komen lean startup uit de grond te stampen, volledig afgeschermd van de rest van de organisatie.

Scrum Day Europe Amsterdam 2017

ING view of an agile coach

In de sessie van de coaches van ING Nederland kregen we een inzicht wat het landschap van een lean-agile coach allemaal inhoudt – het werd voorgesteld op verschillende eilanden, alhoewel al deze met elkaar gelieerd zijn.

Lean-Agile coach

Liberating structures

Johannes Schartau & Christiaan Verwijs organiseerden een interactieve workshop over “Liberating Structures”… intrigerende “micro” structuren om interactie en samenwerking in een groep mensen te bevorderen. In de workshop werden 3 micro-structuren gefaciliteerd tot inzichten te komen om de toepassing van Scrum op radicale wijze te verbeteren. Deze liberating structures kan je toepassen in meetings, retrospectives, in open spaces, etc om tot productievere en waardevolle interacties te komen.

Referentie boek: The Surprising Power of Liberating Structures (Henri Lipmanowicz, Keith McCandless)

Scrum, the good, the bad and the ugly

Rini van Solingen had een amusante en intrigerende talk over Scrum “the good, the bad and the ugly”, met flip charts waar telkens een aantal ‘goeie’, ‘nasty’ en ‘ugly’ facetten van Scrum toegelicht werden! Infotainment!

En myself:

Scrum Day Europe Amsterdam 2017 – Create products with impact