Schneider’s Organisatie cultuur Model

Schneiders Cultuur Model

The Reengineering Alternative: A plan for making your current culture work -- William E. Scheider (2000)

The Reengineering Alternative A plan for making your current culture work — William E. Scheider (2000)

Schneiders Cultuur Model

Definitie van een cultuur: “de manier waarop we werken om succesvol te zijn”

Essentieel zijn er 4 basis organisatie culturen:

 1. Controle: “We zijn succesvol door het krijgen en behouden van controle”
 2. Competentie: “We zijn succesvol door de beste te zijn” (expertise)
 3. Cultivatie: “We zijn succesvol door mensen die onze visie uitvoeren”
 4. Samenwerking: “We zijn succesvol door samen te werken”

Over 2 assen

 • X as: mensen georiënteerd –> tot –> organisatie georiënteerd
 • Y as: mogelijkheden georiënteerd –> tot –> realiteit georiënteerd
Schneider Culture Model

Schneider Culture Model – http://agilitrix.com/wp-content/uploads/2011/03/Schneider-Culture-Model.jpg

 • Elke cultuur heeft zijn typische kenmerken, elke cultuur heeft zijn sterke en zwakke punten.
 • Er zijn geen goede of slechte culturen – elke organisatie heeft een bepaalde basis cultuur.
 • De basis cultuur kan verschillen per niveau: de organisatie, een departement, een team.
 • Om een organisatie cultuur te veranderen, moet men eerste de bestaande cultuur ten gronde begrijpen en vanuit die cultuur de veranderingen initiëren.
 • Forceer geen nieuwe cultuur.
 • Culturen die zich naast mekaar (in horizontale of verticale richtingen) positioneren zijn meer compatibel voor een overgang.
 • Vraag een groep mensen om hun cultuur te bepalen op basis van een vragenlijst. Vraag zowel interne als externe mensen hun oordeel over de cultuur. Bij externen vraag zowel naar hun eigen cultuur als de cultuur bij de klant / het project. Informeer naar de opinie over de sterken en zwakten van een bepaalde cultuur.

Hulpmiddelen:

10 redenen waarom een organisatie niet succesvol is in het toepassen van Agile / Scrum

De adoptie van agile principes en een framework (zoals Scrum) in een organisatie is een hele uitdaging.

10 mogelijke redenen waarom een organisatie niet succesvol is in het toepassen van Agile / Scrum:

1. De organisatie begrijpt het probleem niet ten gronde dat men wenst op te lossen met de introductie van Scrum

2. De organisatie heeft onrealistische verwachtingen

3. De organisatie heeft geen strategie of visie

4. Er is geen management ondersteuning

5. De organisatie is niet bereid om effectief te veranderen (cultuur, processen)

6. De teams in de organisatie hebben geen intentie om cross functioneel te werken

7. Er is geen product ownership

8. De organisatie heeft niet voldoende geduld

9. De organisatie is niet bereid om te investeren in training

10. De organisatie denkt dat alle veranderingen door 1 persoon georchestreerd kunnen worden

Thanks to @tirrellpayton