Kudo cards – Management 3.0

Het is niet alleen leuk om een bedankje te krijgen, het is ook fijn om een bedankje te geven. In een professionele context gebeurt dat vaak te weinig – omwille van verschillende redenen… (de cultuur laat het niet toe, het is niet gebruikelijk, etc.).

Nochtans… medewerkers die geapprecieerd worden zijn dubbel zo gemotiveerd! Organisaties en teams moeten evenveel inzetten op intrinsieke motivatie en niet louter extrinsieke motivatie.

Hoe kunnen we dit doen?

Continue reading →