Plan Do Check Act

Plan-Do-Check-Act

Een belangrijk element in een continue verbeteringsproces is een continue cyclus van plannen, uitvoeren, verifiëren en bijstellen. De uitdaging is om deze cyclus herhaaldelijk te blijven uitvoeren, zodat de zin voor kwaliteitsverbetering een continue gegeven wordt.

De indeling van deze stappen zijn de stappen zoals aanwezig in de wetenschappelijke methode: het formuleren van een hypothese, het uitvoeren van een experiment, en het evalueren van de resultaten (om de hypothese juist of fout te verklaren). Deze Plan – Do – Check – Act cyclus (PDCA) is gekend als de kwaliteitscirkel van Deming. PDCA vormt de basis voor continue verbetering en is een element van lean productie.

Scrum als ontwikkelingsraamwerk voor complexe producten heeft zijn origine in lean productie (lean thinking). Het artikel (The New New Product Development Game) spreekt over “incrementele verbeteringen”.

Hoe “Plan – Do – Check – Act” zichtbaar maken in een team?

Continue reading →