Joy at Work, how to lead

 1. When given the opportunity to use our ability to reason, make decisions, and take responsibility for our actions, we experience joy at work.
 2. The purpose of business is not to maximize profits for shareholders but to steward our resources to serve the world in an economically sustainable way.
 3. Attempt to create the most fun workplace in the history of the world.
 4. Eliminate management, organization charts, job descriptions, and hourly wages.
 5. Fairness means treating everybody differently.
 6. Principles and values must guide all decisions.
 7. Put other stakeholders (shareholders, customers, suppliers, etc) equal to or above yourself.
 8. Everyone must get advice before making a decision. If you don’t seek advice, “you’re fired.”
 9. A “good” decision should make all the stakeholders unhappy because no individual or group got all they wanted.
 10. Lead with passion, humility, and love.

Zelfsturing, heelheid en een evolutief doel

Agile?

Overgenomen van: Hadrian’s Agile Wall

#Agile, #Holacracy, #Sociocracy, #Teal en #Cyan Organisaties

Wanneer we het Agile Manifesto lezen herkennen we, weliswaar op een andere schaal (product teams in plaats van organisaties), veel van de principes die in het boek “Reinventing Organisaties” ook voorkomen:

 • Zelfsturing: “Individuals and interactions over processes and tools” en we hoeven niet uit te leggen dat zelfsturende, liefst multi-functionele teams één van de fundamenten is van agile werken.
 • Heelheid past ook volledig in het statement “Individuals and interactions over processes and tools“. Het is juist de bedoeling van in een open sfeer en een omgeving van vertrouwen te werken tussen de business, de product owner en het team analisten, ontwikkelaars, designers, testers en support team. Agile stimuleert iedereen om bij de minste twijfel over iets of indien er verbetering mogelijk is, dit ook te melden. Deze vertrouwvolle omgeving brengt ons ook dichter bij ons innerlijke zelf, zonder dat we een rol moeten spelen. Zoals wanneer de junior ontwikkelaar geen opmerking durft geven aan de ervaren technische architect of de onervaren tester die een fout gevonden heeft in de analyse en dit niet durft te melden aan de senior analist. Agile werkt enkel in een sfeer van transparantie, openheid, respect en vertrouwen. Zonder dat kan je niet naar deze nieuwe vorm van samenwerking groeien. Niet alle voorwaarden moet van in het begin ingevuld zijn, maar de intentie om er te willen geraken is onontbeerlijk.
 • Evolutief doel komt perfect overeen met “Responding to change over following a plan“. Geen up-front analyses meer en dan in silo’s dit ontwikkelen, testen en uitrollen. Geen vastgespijkerd plan maar experimenteren, feedback verzamelen en waar nodig aanpassen.

Het is ook veel gemakkelijker om stap per stap dit nieuwe denken toe te passen binnen teams, maar indien het top management zich hierin niet kan vinden blijft het zeer moeilijk om dit ingang te laten vinden in je organisatie.