Incrementele Persona’s

Incrementele Persona’s

[Definitie Wikipedia]

Een persona is een archetype van een gebruiker, ofwel een karakterisering van een bepaald type van gebruiker. Persona’s worden veel gebruikt bij het gebruiksvriendelijk maken van IT-oplossingen, en dan met name van de gebruikersinterface ervan.

[Oorsprong]

Alan Cooper, was de eerste die er over sprak in zijn boek The Inmates are Running the Asylum. In dat boek werd onder meer besproken hoe persona’s kunnen worden aangemaakt, gebruikt en toegepast.

[Inhoud van een user persona]

Inhoudelijk beschrijven we een persona met volgende gegevens:

  • Naam (en een gezicht, foto)
  • Demografie (bv. geslacht, leeftijd, relatie, gezinssituatie, locatie, financiële situatie)
  • Gedrag
  • Noden en doelstellingen

Voorbeeld van een uitgebreide user persona layout

User persona – 10 elementen http://www.ux-lady.com

[Set & forget persona]

Een “set & forget” persona is een persona die men aan het begin van het project of onderzoek definieert, maar daarna nooit meer actualiseert. Het gebeurt dat men veel effort (tijd en geld) spendeert aan het onderzoeken, analyseren en definiëren van verschillende persona’s, maar dat dit slechts éénmalig is. Het probleem hierin is dat de persona’s ook groeien naarmate het project (en het product) evolueert. Een set & forget persona wordt gedefinieerd, maar daarna niet effectief toegepast tijdens de ontwikkeling van het product om te testen of het voldoet aan de noden van de persona’s.

[Incrementele persona’s]

  1. Definieer een basis voor een persona (een interessante techniek hierbij is een empathie map)
  2. Verfijn de persona inhoudelijk naarmate het project vordert en we meer inzicht verkrijgen in noden
  3. Heraligneer zodat alle project participanten hetzelfde begrip hebben

Thanks to Adrian Howard for his talk regarding incremental personas at Lean UX