the Sketchnote Handbook by Mike Rohde

Sketchnoting, het visualiseren van informatie – tips & tricks, referenties, workshop

Sketchnoting is het visualiseren van informatie, het maken van aantekeningen, van een verhaal, terwijl men luistert naar een spreker, of terwijl men een tekst leest.

Sketchnoting is een krachtige vorm van expressie, op een heel persoonlijke manier – en laat toe om informatie te verwerken – visueel in plaats van louter tekstueel.

Sketchnoting is niet gelijk aan “tekenen”. De bedoeling is net dat sketchnoting voor iedereen toegankelijk en mogelijk is – zonder dat men een aanleg of opleiding voor tekenen nodig heeft.

Sketchnoting is visualisatie van informatie, het maken van notities. Heel nuttig tijdens vergaderingen, sessies, maar ook fun om te zien of te doen tijdens een event zoals een conferentie.

Visualisatie van informatie en vooruitgang is ook essentieel in teamwork, projecten (“informatie radiators” in agile).

Als je je wat wilt inwerken in sketchnoting, hierbij een paar tips en referenties.

Hieronder ook enkele foto’s van mijn try-out tijdens een sketchnoting workshop.

Materiaal

Zorg dat je een papier en pen bij de hand hebt. Voor een eerste probeersel volstaat dat, maar als je wat vooruit wilt gaan, kan je best een notaboekje en enkele specifieke pennen/stiften aanschaffen.

Sketchnote try-out

Sketchnote try-out

Oefen (offline)

Het is interessant om te sketchen tijdens het luisteren naar een audio/video opname (tip: kies een of andere boeiende TED talk, niet te lang). Probeer de essentie en de verhaallijn te sketchen en niet op te gaan in alle details.

Sketchnote try-out

Sketchnote try-out

Bibliotheek

Probeer verschillende ‘algemene’ objecten te sketchen zodat je iets van een persoonlijke ‘bibliotheek’ aanlegt van veel gebruikte objecten, iconen, etc. Bijvoorbeeld: standaard vormen, algemene objecten, iconen, pijlen (connectors), scheidingslijnen, letters (verschillende stijlen, verschillende groottes), tekstballonnen, emoties, actoren (mini-mensjes), …

Geavanceerder: voeg schaduw toe aan objecten, meer detail, preciezer en logischer gebruik van kleuren, let op consistentie in schrijfstijl (in eenzelfde sketch).

Oefen (live)

Tijdens een presentatie, sessie, oefen je sketching.

Voorbereiding: maak jezelf vertrouwd met het onderwerp, de titel, de spreker, de locatie, datum/tijd > dit kan je al op voorhand sketchen: het canvas.

 • Aandachtig luisteren
 • Behoud het overzicht
 • Focus op de essentie, focus op ‘quotes’ – maak gebruik van ‘rustpauzes’ of ‘connector’ passages in een voordracht om delen in je sketch te vervolledigen (bv. Wanneer de spreker een fait divers vertelt).

Boek “The Sketchnote Handbook”

De referentie m.b.t. sketchnoting (Mike Rohde).

the Sketchnote Handbook by Mike Rohde

the Sketchnote Handbook by Mike Rohde

http://rohdesign.com/books/

Sketchnoting!

 • Focus met je volledig brein (directe informatie verwerking: input van informatie > output in de vorm van een sketch) > stimuleert de concentratie
 • Creatie van een visuele map
 • Zen (voor sommige mensen, bij mij persoonlijk was er een zekere agitatie om het resultaat niet volgens mijn zin was… maar ook je kan je emoties kwijt!)
 • Dynamisch!
 • Leuk!

Andere boeken:

Sketchnote handboeken

Sketchnote handboeken

Enkele resources, online is er nog veel meer te vinden – en vooral deel zelf je sketches online!

Smashing Magazine: How To Get Started With Sketchnotes

UX mastery: Sketchnoting 101: How To Create Awesome Visual Notes

A Showcase of Sketchnotes

Mijn ervaring komt van een workshop sketchnoting met Mara Callaert (@MaraCallaert) visuality.be, de foto’s zijn genomen tijdens deze workshop (bij Namahn, 21/02/2015).

Displaying a sprint planning using a Gantt chart

Displaying a sprint planning using a Gantt chart

Gantt charts have been invented and developed by Henry Gantt in the 1910s. These charts became more widely used by the US military during the Word War I. Project managers typically use Gantt charts to visualize the project planning, it visually shows the start and end date of tasks, plus any dependencies. A Gantt chart greatly visualizes how project phases or tasks are to be executed in consecutive order – of course certain tasks or group of tasks can be executed in parallel.

My eyes hurt when I see project manager visualizing an incremental and iterative project using a Gant chart.

It looks like this:

gant chart

What do we see?

 • Iterations have a fixed duration (by definition)
 • When iteration A ends, iteration B starts (by definition)
 • The schedule pre-defines X number of iterations (unknown by definition – unless you need to meet a fixed deadline)

It gets worse when the project pre-defines the scope of each iteration – clearly not the intention. The team (together with the product owner) defines and selects the content of the iteration (sprint) during the sprint planning; the team will define the tasks to achieve and construct those items.

I believe the common preference by the community and teams is to visualize tasks and dependency using a visual board (on all levels: team, release …) and burn-down charts as information radar to communicate progress.

I stumbled upon this article entitled “How to use Gantt charts for your agile project”.

Do you use Gant charts in your projects?